SSIS-424 bị lỡ chuyến tầu cuối cùng nên phải ở nhờ nhà nữ đồng nghiệp chưa chồng – Marin Hinata